Ansökan om tillgång till Samtrafikens system

Personuppgifter
Rödmarkerade fält måste fyllas i!
Förnamn:
Efternamn:
Befattning:
Organisation/Företag:
Felaktig e-postadress!
E-post:
Telefon:
Geografisk placering/
stationeringsort:
Entreprenör till:
Ansökan godkänd av:
(e-post till trafikhuvudmannen)
Sökt behöriget
Du måste söka minst en behörighet
Nyhetsbrev
Regler för användande
  • Jag är införstådd med att Samtrafikens system innehåller konfidentiell information som inte ska spridas till obehöriga.
  • Jag godkänner att ni lagrar dessa personuppgifter (på det sätt som Lagen om personuppgifter tillåter).
  • Jag är införstådd med att jag vid byte av arbetsuppgifter, e-postadress eller arbetsgivare ska meddela Samtrafiken detta.
Du måste godkänna användarvillkoren