Ansökan om tillgång till Samtrafikens system

Personuppgifter
Rödmarkerade fält måste fyllas i!
Förnamn:
Efternamn:
Befattning:
Organisation/Företag:
E-post:
Felaktig e-postadress!
Entreprenör till:
Ansökan godkänd av:
(e-post till trafikhuvudmannen)
Felaktig e-postadress!
Sökt behöriget
Du måste söka minst en behörighet
Regler för användande
  • Jag godkänner att Samtrafiken lagrar mina personuppgifter (på det sätt som GDPR tillåter) så länge jag har en inloggning.
  • Jag är införstådd med att Samtrafikens system kan innehålla konfidentiell information och personuppgifter som inte ska spridas till obehöriga.
  • Jag är införstådd med att jag vid byte av arbetsuppgifter, e-postadress eller arbetsgivare ska meddela Samtrafiken detta.
Du måste godkänna användarvillkoren