Ansökan om tillgång till Samtrafikens system

Personuppgifter
Rödmarkerade fält måste fyllas i!
*Förnamn:
*Efternamn:
*Organisation/Företag:
*E-post:
Felaktig e-postadress!
*Söker behörighet för trafikföretag:
*E-post till behörig beställare/chef:
Felaktig e-postadress!
* Obligatorisk uppgift
Tjänster att söka behörighet till
Du måste söka minst en behörighet

Regler för användande
  • Jag godkänner att Samtrafiken lagrar mina personuppgifter (på det sätt som GDPR tillåter) så länge jag har en inloggning.
  • Jag är införstådd med att min inloggning är personlig och då Samtrafikens system kan innehålla konfidentiell information och personuppgifter får dessa ej spridas till obehöriga.
  • Jag är införstådd med att jag vid byte av arbetsuppgifter, e-postadress eller arbetsgivare ska meddela Samtrafiken detta.
Du måste godkänna användarvillkoren