Logga in till Samtrafiken

Välkommen till Samtrafiken. Här kan du logga in till Samtrafikens tjänster.
Ansök om nytt användarkonto

Samtrafiken har ett servicefönster på måndag 2019-10-14 kl 22:00-00:00. Under den tiden kan det hända att tjänsterna är otillgängliga under kortare perioder.